Pokłony z przodu, z tyłu i ze wszystkich stron! O nieskończona mocy, Ty jesteś panem bezgranicznych potęg! Jesteś wszechprzenikający, a zatem jesteś wszystkim.

Powodowany miłosną ekstazą dla Krsny, swojego przyjaciela, Arjuna ofiarowuje Mu pokłony ze wszystkich stron. Akceptuje to, że jest On panem wszystkich mocy i potęg, i że o wiele przewyższa wszystkich wielkich wojowników zgromadzonych na polu bitwy. W Visnu Puranie (1.9.69) jest powiedziane:

yo 'yam tavagato deva samipam devata-ganah

sa tvam eva jagat-srasta yatah sarva-gato bhavan

„Bez względu na to, kto pojawia się przed Tobą, nawet jeśli jest to półbóg, to Ty jesteś jego stwórcą, o Najwyższa Osobo Boga.”

***

Poprzedni werset:
11.39 Ty jesteś powietrzem

Natępny werset:
11.41-42 Nie znając Twoich chwał