Ty jesteś ojcem tej doskonałej manifestacji kosmicznej, wszystkiego co ruchome i nieruchome, i wielbionym wodzem, najwyższym mistrzem duchowym. Nikt nie jest Ci równy ani nikt nie może być z Tobą jednym. Ty jesteś Panem o niezmierzonej mocy, więc któż mógłby być większy od Ciebie we wszystkich trzech światach.

Najwyższa Osoba Boga, Pan Krsna jest tak godny czci, jak ojciec zasługuje na cześć syna. Jest On mistrzem duchowym, gdyż to On pierwotnie przekazał nauki wedyjskie Brahmie. A teraz przekazuje Arjunie Bhagavad-gitę. Jest On zatem pierwszym mistrzem duchowym i każdy bona fide mistrz duchowy w czasach obecnych musi pochodzić z sukcesji wywodzącej się od Krsny. Jeśli nie jest się reprezentantem Krsny, nie można być mistrzem duchowym czy też nauczycielem tematów transcendentalnych.

Pan wielbiony jest pod każdym względem. Jego wielkość jest niezmierzona. Nikt nie może być większy od Najwyższej Osoby Boga, Krsny, ponieważ nikt nie jest równy Jemu ani wyższy od Niego w żadnej manifestacji, czy to duchowej czy materialnej. Każdy zajmuje niższą pozycję. Nikt nie może przewyższać Krsny. Oznajmia to Śvetaśvatara Upanisad (6.8):

na tasya karyam karanam ca vidyate
na tat-samaś cabhyadhikaś ca drśyate

Najwyższy Pan Krsna, tak jak zwykły człowiek, posiada ciało i zmysły, ale dla Niego nie ma różnicy pomiędzy Jego zmysłami, ciałem, umysłem i Nim Samym. Niemądre, nie znające Go doskonale osoby mówią, że Krsna różnym jest od Swojej duszy, Swojego umysłu, serca i wszystkiego innego. Krsna jest absolutem; zatem Jego czyny i moce są doskonałe. Jest powiedziane również, że chociaż Jego zmysły są odmienne od naszych, może On spełniać wszelkie czynności zmysłowe; zatem Jego zmysły nie są ani niedoskonałe, ani ograniczone. Nikt nie może być większy od Niego, nikt nie może być Jemu równy i każdy jest niższy od Niego.

Wiedza, moc i czyny Najwyższej Osoby są wszystkie transcendentalne. Jak oznajmia Bhagavad-gita (4.9):

janma karma ca me divyam evam yo veto tattvatah
tyaktva deham punar janma naiti mam eti so ‚rjuna

Każdy, kto zna Jego transcendentalne ciało, czyny i doskonałość, po opuszczeniu tego ciała powraca do Niego i nie przychodzi ponownie do tego pełnego nieszczęścia świata. Należy zatem wiedzieć, że czyny Krsny różnią się od czynów innych osób. Najlepszym sposobem postępowania jest przestrzeganie zasad ustalonych przez Krsnę – prowadzi to bowiem do doskonałości. Jest powiedziane również, że nie ma nikogo, kto byłby panem Krsny – wszyscy są Jego sługami. Caitanya-caritamrta (Adi 5.142) stwierdza, ekale iśvara krsna, ara saba bhrtya: tylko Krsna jest Bogiem, a wszyscy inni są Jego sługami. Wszyscy spełniają Jego rozkazy. Nie ma nikogo, kto mógłby się temu sprzeciwić. Każdy działa według Jego wskazówek i wszyscy są kontrolowani przez Niego. Jak oznajmia Brahma-samhita, On jest przyczyną wszystkich przyczyn.

***

Poprzedni werset:
11.41-42 Nie znając Twoich chwał

Natępny werset:
11.44 Ty jesteś Najwyższym Panem