Ty jesteś Najwyższym Panem, którego wielbić powinna każda żywa istota. Więc padam przed Tobą, aby złożyć Ci hołd i błagać o miłosierdzie. Proszę toleruj wszelkie zło, którego mogłem się dopuścić w stosunku do Ciebie, tak jak ojciec toleruje zuchwalstwo syna, jak przyjaciel toleruje impertynencje swojego przyjaciela, i jak żona toleruje poufałość swojego partnera.

Wielbiciele Krsny pozostają z Nim w różnych związkach; ktoś może traktować Krsnę jak syna, ktoś inny jak męża, przyjaciela, czy pana. Krsna i Arjuna związani są przyjaźnią. Tak jak wyrozumiały jest ojciec, mąż czy pan, tak również wyrozumiałym jest Krsna.

***

Poprzedni werset:
11.43 Ty jesteś ojcem

Natępny werset:
11.45 Radością napełnił mnie widok