O kosmiczna formo, o Panie o tysiącach rąk, chcę ujrzeć Twoją czteroramienną postać z ukoronowaną głową, buławą, tarczą, muszlą i kwiatem lotosu w Twoich dłoniach. Pragnę zobaczyć Cię w tej postaci.

Brahma-samhita (5.39) oznajmia, ramadi-murtisu kalaniyamena tisthan: Pan posiada setki i tysiące wiecznych form, z których głównymi są takie, jak: Rama, Nrsimha, Narayana itd. Ilość tych form jest niezliczona. Ale Arjuna wiedział, że Najwyższą Osobą Boga jest Krsna, który czasowo tylko przyjmuje formę kosmiczną. Teraz pragnie ujrzeć postać Narayana, duchową formę Pana. Werset ten jest bez wątpienia potwierdzeniem zdania ze Śrimad-Bhagavatam, stwierdzającego, że Krsna jest oryginalną Osobą Boga, a wszystkie inne formy wywodzą się z Niego. Nie jest On różny od Swoich kompletnych ekspansji i jest On Bogiem w każdej ze Swoich niezliczonych form. W każdej z tych form jest On świeżą młodością. Jest to nieodłączna cecha Najwyższej Osoby Boga. Ten, kto poznaje Krsnę, od razu uwalnia się od wszelkich zanieczyszczeń tego materialnego świata.

***

Poprzedni werset:
11.45 Radością napełnił mnie widok

Natępny werset:
11.47 Najwyższa Osoba Boga rzekł: Mój drogi Arjuno