Najwyższa Osoba Boga rzekł: Mój drogi Arjuno, z radością objawiłem ci – poprzez Swoją wewnętrzną moc – tę przejawioną wewnątrz świata materialnego kosmiczną postać. Nikt jeszcze przed tobą nigdy nie oglądał tej pierwotnej, nieograniczonej i oślepiającej swym blaskiem postaci.

Arjuna chciał zobaczyć kosmiczną postać Najwyższego Pana, więc okazując łaskę Swojemu wielbicielowi, Pan Krsna ukazał mu tę Swoją pełną blasku i przepychu formę. Forma ta błyszczała jak słońce, a jej niezliczone twarze zmieniały się bezustannie. Krsna zamanifestował ją, aby zaspokoić pragnienie Swojego przyjaciela Arjuny. Postać ta została zamanifestowana poprzez wewnętrzną moc Krsny, której człowiek nie jest w stanie zrozumieć poprzez spekulacje. Nikt przed Arjuną nie oglądał tej formy, ale ponieważ została ona ukazana jemu, mogli zobaczyć ją wtedy również inni wielbiciele z wyższych systemów planetarnych i innych planet. Nie widzieli jej wcześniej, ale mogli zobaczyć ją teraz, kiedy oglądał ją Arjuna. Innymi słowy, wszyscy wielbiciele będący uczniami Pana mogli, dzięki Jego łasce, ujrzeć formę ukazaną Arjunie. Ktoś zauważył, że forma ta została również ukazana Duryodhanie, kiedy Krsna udał się do niego, aby pertraktować w sprawie pokoju. Na nieszczęście Duryodhana nie przyjął propozycji pokoju i w tym czasie Krsna zamanifestował niektóre ze Swoich form kosmicznych. Nie były to jednak te same formy, które zobaczył Arjuna, gdyż wyraźnie zostało to powiedziane tutaj, że nikt wcześniej nie oglądał formy objawionej Arjunie.

***

Poprzedni werset:
11.46 O kosmiczna formo

Natępny werset:
11.48 O najlepszy spośród wojowników