Sanjaya rzekł do Dhrtarastry: Mówiąc w ten sposób do Arjuny, Najwyższa Osoba Boga, Krsna, ukazał mu Swoją prawdziwą czteroręką postać. A w końcu przybrał postać dwuręką, uspokajając w ten sposób przepełnionego bojaźnią Arjunę.

Przychodząc na świat jako syn Vasudevy i Devaki, Krsna najpierw pojawił się przed Swoimi rodzicami w postaci czterorękiej, jako Narayana, ale na ich prośbę przemienił się w zwykłe dziecko. Podobnie, Krsna zauważył, że Arjuna nie jest zbyt zainteresowany oglądaniem Jego czterorękiej postaci, ale na jego prośbę ukazał mu się w takiej formie. Następnie zaś przyjął Swoją formę dwuręką. Ważne jest tutaj słowo saumya-vapuh. Saumya-vapuh jest bardzo piękną formą; znana jest ona jako forma najpiękniejsza. Krsna, będąc obecnym na tej Ziemi, już samą Swoją postacią przyciągał wszystkich ku Sobie. A ponieważ Krsna jest kontrolerem wszechświata, rozproszył On bojaźń Arjuny, Swojego wielbiciela, ponownie ukazując mu Swoją przepiękną formę Krsny. Zaś Brahma-samhita (5.38) oznajmia, premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena: jedynie ta osoba może zobaczyć tę wspaniałą postać Śri Krsny, której oczy przesłonięte są mgłą miłości do Niego.

***

Poprzedni werset:
11.49 Widok Mojej straszliwej postaci

Natępny werset:
11.51 Ujrzawszy Krsnę w Jego oryginalnej postaci