Ujrzawszy Krsnę w Jego oryginalnej postaci, Arjuna rzekł: O Janardano kiedy widzę tę, podobną do ludzkiej postać, tak niezwykle piękną, umysł mój uspokaja się i powracam do pierwotnego stanu.

Użyte tutaj słowa manusam rupam wyraźnie wskazują na to, że Najwyższa Osoba Boga jest oryginalnie dwuręki. Wersety te są dowodem na to, iż osoby, które utrzymują, że Krsna jest zwykłą osobą i wyśmiewają się z Niego, nie posiadają wiedzy o Jego boskiej naturze. Czy Krsna – będąc zwykłą osobą – mógłby ukazać Swoją formę kosmiczną, a następnie czteroręką formę Narayana? Bhagavad-gita wyraźnie oznajmia, że ten, kto uważa Krsnę za zwykłą osobę i wprowadza w błąd czytelnika twierdząc, że to bezosobowy Brahman przemawia przez Krsnę, dopuszcza się największej niesprawiedliwości. Krsna rzeczywiście ukazał Swoją formę kosmiczną i czteroręką postać Visnu. Więc jak może być On zwykłą ludzką istotą? Czysty wielbiciel nie zostaje wprowadzony w błąd przez fałszywe komentarze do Bhagavad-gity, ponieważ zna on prawdę. Oryginalne wersety Bhagavad-gity są jasne jak słońce i nie muszą być oświetlane światłem lampy niemądrych komentatorów.

***

Poprzedni werset:
11.50 Sanjaya rzekł do Dhrtarastry

Natępny werset:
11.52 Najwyższa Osoba Boga rzekł