Skoncentruj swój umysł na Mnie, Najwyższej Osobie Boga, i całą swoją inteligencję pogrąż we Mnie. W ten sposób bez wątpienia zawsze będziesz żył we Mnie.

Ten, kto zawsze zaangażowany jest w służbę oddania dla Pana Krsny, żyje zawsze w bezpośrednim związku z Najwyższym Panem. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że jego pozycja jest od samego początku transcendentalna. Wielbiciel nie żyje na planie materialnym – żyje on w Krsnie. Święte imię Pana i Pan nie są czymś różnym; zatem kiedy wielbiciel intonuje Hare Krsna, Krsna i Jego wewnętrzna energia tańczą na jego języku. Kiedy ofiarowuje Krsnie pożywienie, Krsna bezpośrednio przyjmuje ten pokarm. A spożywając pozostałości tego pokarmu – bhakta zostaje uświęcony. Kto nie angażuje się w służbę oddania, nie jest w stanie zrozumieć w jaki sposób się to dzieje, chociaż proces ten polecany jest w Gicie i w innej literaturze wedyjskiej.

***

Poprzedni werset:
12.06-07 A kto Mnie wielbi, oddając Mi

Natępny werset:
12.09 Mój drogi Arjuno, zdobywco bogactw