Pięć wielkich elementów, fałszywe ego, inteligencja, niezamanifestowane, dziesięć zmysłów i umysł, pięć przedmiotów zmysłów, pragnienie, nienawiść, szczęście, nieszczęście, suma, symptomy życia i przekonania – wszystko to razem uważane jest za pole działania i jego interakcje.

Według wszystkich autorytatywnych stwierdzeń wielkich mędrców, hymnów wedyjskich i aforyzmów z Vedanta-sutry, komponenty tego świata można rozumieć w ten sposób. Najpierw są:

ziemia,
woda,
ogień,
powietrze i
eter.

Jest to pięć wielkich elementów (maha-bhuta).

Następnie jest

fałszywe ego,
inteligencja i
niezamanifestowany stan trzech sił natury materialnej.

Potem jest pięć zmysłów służących zdobywaniu wiedzy:

oczy,
uszy,
nos,
język i
skóra.

Następnie pięć zmysłów czynnych:

głos,
nogi,
ręce,
odbyt i
narządy płciowe.

Ponad zmysłami jest umysł, który znajduje się wewnątrz i może być nazywany zmysłem wewnętrznym. Więc razem z umysłem jest jedenaście zmysłów. Następnie jest pięć przedmiotów zmysłów:

zapach,
smak,
forma,
dotyk i
dźwięk.

Suma tych dwudziestu czterech elementów nazywana jest polem działania. Jeśli ktoś przestudiuje analitycznie te dwadzieścia cztery elementy, będzie mógł wtedy bardzo dobrze zrozumieć pole działania. Następnie jest

pożądanie,
nienawiść,
przyjemność, i
ból,

które są interakcjami reprezentującymi pięć wielkich elementów w ciele „wulgarnym”. Symptomy życia, reprezentowane przez świadomość i przekonania, są manifestacją ciała subtelnego – umysłu, ego i inteligencji. Te subtelne elementy wchodzą w zakres pola działania.

Pięć wielkich elementów jest wulgarną reprezentacją fałszywego ego, które z kolei reprezentuje pierwotny stan fałszywego ego fachowo zwany koncepcją materialistyczną, czyli tamasa-buddhi, inteligencją w ignorancji. Ta z kolei reprezentuje niezamanifestowany stan trzech sił materialnej natury. Te niezamanifestowane siły natury materialnej nazywane są pradhana.

Kto pragnie dokładnie poznać te dwadzieścia cztery elementy i ich wzajemne oddziaływania, powinien bardziej dokładnie przestudiować tę filozofię. Bhagavad-gita daje tylko wiadomości sumaryczne.

Ciało jest reprezentantem wszystkich tych czynników i podlega ono sześciu zmianom, mianowicie:

rodzi się, rośnie, trwa przez pewien czas, wytwarza produkty uboczne, następnie zaczyna słabnąć i w ostatnim stadium ginie. Zatem pole jest nietrwałą, materialną rzeczą. Jednakże ksetra-jna, znawca tego pola, jego właściciel, jest czymś odmiennym.

***

Poprzedni werset:
13.05 Tę wiedzę o polu działania

Natępny werset:
13.08-12 Pokora; wolność od dumy; łagodność