Czasami znaczenia nabiera guna dobroci, pokonując gunę pasji i ignorancji. Czasami siła pasji pokonuje dobroć i ignorancję. A innym razem, o synu Bharaty, guna ignorancji pokonuje i dobroć i pasję. W ten sposób zawsze istnieje między nimi współzawodnictwo o przewagę.

Kiedy zaczyna dominować guna pasji, wtedy pokonane zostają guny dobroci i ignorancji. Kiedy wybija się guna dobroci, pokonuje wtedy pasję i ignorancję. A kiedy wzrasta guna ignorancji, pokonuje ona dobroć i pasję. To współzawodnictwo między nimi trwa nieprzerwanie. Zatem ten, kto jest rzeczywiście zdecydowany zrobić postęp w świadomości Krsny, musi zapanować nad tymi trzema gunami. Przewaga którejś z gun natury przejawia się w naszym postępowaniu, czynnościach, jedzeniu itd. Wszystko to zostanie wytłumaczone w następnych rozdziałach. Ale jeśli ktoś chce, może przez praktykę rozwinąć gunę dobroci i w ten sposób pokonać gunę ignorancji i pasji. Podobnie można rozwinąć gunę pasji i pokonać dobroć i ignorancję, czy też rozwinąć gunę ignorancji, pokonując pasję i dobroć. Mimo iż istnieją te trzy wiążące siły natury materialnej, to jeśli ktoś jest zdeterminowany, może zostać pobłogosławiony guną dobroci. A przekraczając ją może dojść do czystej dobroci, która nazywana jest stanem vasudeva, stanem, w którym można zrozumieć naukę Boga. To, pod wpływem jakiej guny natury znajduje się dana osoba, można rozpoznać po manifestowanych przez nią czynnościach.

***

Poprzedni werset:
14.09 O synu Bharaty, guna dobroci przywiązuje

Natępny werset:
14.11 Guna dobroci przejawia się