Guna dobroci przejawia się i doświadczyć jej można, kiedy wszystkie bramy ciała prześwietlone są wiedzą.

Jest dziewięć bram w ciele: dwoje oczu, dwoje uszu, dwa nozdrza, usta, narządy rozrodcze i odbytnica. Kiedy symptomy dobroci przejawiają się w każdej „bramie” ciała, jest to oznaką, że rozwinięta została guna dobroci. W gunie dobroci można widzieć rzeczy właściwie, można słuchać właściwie i jeść właściwie. Osiąga się wówczas czystość zewnętrzną i wewnętrzną. W każdej bramie rozwijają się symptomy szczęścia – i jest to stan dobroci.

***

Poprzedni werset:
14.10 Czasami znaczenia nabiera guna dobroci

Natępny werset:
14.12 Kiedy wzrastają siły pasji