A kiedy guna ignorancji wzrasta, wtedy, o synu Kuru, przejawia się szaleństwo, ułuda, bierność i ciemnota.

Gdzie nie ma światłości, tam nie ma też wiedzy. Osoba w gunie ignorancji nie postępuje według żadnych określonych zasad. Pragnie ona działać dowolnie, bez żadnego celu. Nawet jeśli jest zdolna do pracy, nie czyni żadnego wysiłku. To nazywane jest ułudą. Chociaż świadomość jest obecna, życie jest bierne. Takie są oznaki osoby pogrążonej w gunie ignorancji.

***

Poprzedni werset:
14.12 Kiedy wzrastają siły pasji

Natępny werset:
14.14 Kto umiera w gunie dobroci