Kto umiera w gunie dobroci, ten osiąga czyste, wyższe planety wielkich mędrców.

Osoba będąca w gunie dobroci osiąga po śmierci wyższe systemy planetarne, jak Brahmaloka czy Janoloka, i tam raduje się szczęściem pobożnych, wyższych istot. Ważne tutaj jest słowo amalan, które oznacza „wolny od pasji i ignorancji.” Ten świat materialny pełen jest różnego rodzaju nieczystości, ale guna dobroci jest najczystszą formą bytu w tym świecie. Dla różnego rodzaju żywych istot istnieją różnego typu planety. Ci, którzy umierają w gunie dobroci, osiągają te planety, gdzie żyją wielcy mędrcy i wielcy wielbiciele.

***

Poprzedni werset:
14.13 A kiedy guna ignorancji wzrasta

Natępny werset:
14.15 Kiedy ktoś w gunie pasji opuszcza swe ciało