Będąc w gunie dobroci, stopniowo wznieść się można na planety niebiańskie; guna pasji zatrzymuje na tych ziemskich planetach. A ci, którzy pogrążeni są w obrzydliwej ignorancji, schodzą do światów piekielnych.

Werset ten dokładniej przedstawia skutki działania w trzech gunach natury materialnej. Istnieje wyższy system planetarny, w skład którego wchodzą planety niebiańskie, gdzie każdy jest w wysokim stopniu oświecony. Żywa istota może osiągnąć różne planety w tym systemie, odpowiednio do stopnia rozwoju guny dobroci. Planetą najwyższą jest Satyaloka, czyli Brahmaloka, gdzie przebywa pierwsza osoba tego wszechświata, Pan Brahma. Wiemy już, że nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić sobie wspaniałych warunków życia na Brahmaloce, ale najwyższy stan życia, guna dobroci, może nas tam doprowadzić.

Guna pasji jest czymś pośrednim. Znajduje się ona pomiędzy guną dobroci i ignorancji. Na ogół nikt nie znajduje się całkowicie pod wpływem jakiejś określonej guny, ale nawet gdyby ktoś był całkowicie w pasji, to po prostu zostanie on na tej Ziemi jako król albo bogaty człowiek. Ale ponieważ oddziaływują na nas mieszaniny różnych gun – można również zdegradować się. Teraz ludzie z tej Ziemi, będący w pasji i ignorancji, chcą na gwałt, przy użyciu maszyn, dostać się na wyższe planety, ale nie jest to możliwe. Osoba w gunie pasji może również w przyszłym życiu dostać obłędu.

Najniższa cecha, guna ignorancji, opisana została tutaj jako odrażająca. Rozwijanie ignorancji jest wielkim ryzykiem. Jest to najniższa cecha natury materialnej. Poza formą ludzką jest jeszcze osiem milionów gatunków życia: ptaki, zwierzęta, gady, drzewa itd. I odpowiednio do rozwoju guny ignorancji, ludzie degradowani są do tych odrażających form. Znaczące jest tutaj słowo tamasah. Określa ono tych, którzy ciągle pozostają w gunie ignorancji, nie wznosząc się do wyższych gun. Przyszłość ich jest bardzo mroczna.

Jednak ludzie w gunie pasji i ignorancji mają szansę wznieść się do guny dobroci, a możliwe jest to poprzez proces świadomości Krsny. Ci, którzy nie skorzystają z tej szansy, z pewnością pozostaną w tych niższych gunach.

***

Poprzedni werset:
14.17 Z guny dobroci rozwija się prawdziwa wiedza

Natępny werset:
14.19 Kto rozumie, że sprawcą wszystkich czynów