Ale te, które spełniane są dla jakiegoś celu czy korzyści materialnej, czy z powodu dumy, takie ofiary, o wodzu Bharatów, są w naturze pasji.

Czasami celem ofiar jest wzniesienie się do królestwa niebiańskiego albo otrzymanie jakichś korzyści materialnych w tym świecie. Takie ofiary albo rytuały są w gunie pasji.

***

Poprzedni werset:
17.11 Spośród wszystkich ofiar, w naturze dobroci są te

Natępny werset:
17.13 A te ofiary, których spełnianie nie pozostaje