A te ofiary, których spełnianie nie pozostaje w zgodzie z zaleceniami pism świętych, w których nie rozdaje się prasadam (pożywienia duchowego), nie śpiewa hymnów ani nie wynagradza kapłanów, i które pozbawione są wiary – takie ofiary są w naturze ignorancji.

Wiara w gunie ciemności, czyli ignorancji, jest właściwie brakiem wiary. Czasami ludzie czczą jakiegoś półboga tylko po to, aby zdobyć pieniądze, i następnie tracą te pieniądze na rozrywki, ignorując zalecenia pism świętych. Takie wystawne pokazy religijności nie są przyjmowane za szczere. Wszystkie są w gunie ciemności; wytwarzają demoniczną mentalność i nie przynoszą pożytku ludzkiemu społeczeństwu.

***

Poprzedni werset:
17.12 Ale te, które spełniane są dla jakiegoś celu

Natępny werset:
17.14 Wyrzeczenie w stosunku do ciała polega na