A te pokuty i wyrzeczenia, które praktykowane są, pod wpływem dumy, w celu zdobycia szacunku, poważania i czci, uważane są za będące w gunie pasji. Nie są one ani trwałe, ani stanowcze.

Czasami ktoś podejmuje pokuty i wyrzeczenia w celu zwrócenia na siebie uwagi innych i zyskania ich szacunku i uwielbienia. Osoby w gunie pasji stwarzają takie sytuacje, w których wielbione są przez podwładnych i pozwalają im myć swoje stopy i ofiarowywać bogactwa. Takie sztucznie wytworzone sytuacje poprzez ostentacyjne oddawanie się pokutom są w gunie pasji. Efekty ich są tymczasowe; mogą trwać przez pewien czas, ale nie są trwałe.

***

Poprzedni werset:
17.17 Te trzy wyrzeczenia praktykowane z transcendentalną wiarą

Natępny werset:
17.19 Te natomiast pokuty i wyrzeczenia, które