Te natomiast pokuty i wyrzeczenia, które praktykowane są niemądrze przez uporczywe tortury siebie samego albo dla zniszczenia czy zaszkodzenia innym – są w gunie ignorancji.

Są to przykłady niemądrych pokut podejmowanych przez demony takie jak Hiranyakaśipu, który poddawał się surowym pokutom po to, aby uzyskać nieśmiertelność i zabić półbogów. Modlił się o to do Brahmy, ale ostatecznie został zabity przez Najwyższą Osobę Boga. Oddawanie się pokutom dla osiągnięcia czegoś niemożliwego jest na pewno w gunie ignorancji.

***

Poprzedni werset:
17.18 A te pokuty i wyrzeczenia, które praktykowane są

Natępny werset:
17.20 Dar dany z obowiązku, we właściwym czasie