Aby osiągnąć Najwyższego, wszystkie ofiary, pokuty i działalność dobroczynną transcendentaliści zaczynają – zgodnie z zasadami pism świętych – od ‚om’.

Om tad visnoh paramam padam (Rg Veda 1.22.20). Lotosowe stopy Visnu są najwyższą platformą oddania. Poświęcanie wszystkich czynów Najwyższej Osobie Boga jest doskonałością działania.

***

Poprzedni werset:
17.23 Od początku stworzenia trzy słowa – om tat sat

Natępny werset:
17.25 Ofiary, pokuty i dobroczynność pełnić należy