Ofiary, pokuty i dobroczynność pełnić należy ze słowem ‚tat’ i nie pragnąc rezultatu. A celem takich transcendentalnych czynów jest uwolnienie się z sideł materialnych.

Aby wznieść się do pozycji duchowej, należy działać bez pragnienia materialnego zysku. Celem wszystkich czynów powinno być ostateczne przeniesienie się do królestwa duchowego – powrót do domu, do Boga.

***

Poprzedni werset:
17.24 Aby osiągnąć Najwyższego, wszystkie ofiary

Natępny werset:
17.26-27 A celem służby oddania jest