A celem służby oddania jest, o synu Prthy, Prawda Absolutna, określana słowem ‚sat’. Te ofiary, pokuty i dobroczynność, które zgodne są z naturą absolutną, spełniane są dla zadowolenia Najwyższej Osoby. I tak takie czynności ofiarne, jak i ich wykonawca, również określane są słowem ‚sat’.

Słowa praśaste karmani, czyli „nakazane obowiązki”, wskazują na to, że jest wiele czynności zalecanych przez literaturę wedyjską, które są procesami oczyszczającymi, i które obowiązują już od chwili poczęcia, aż do końca życia. Takie oczyszczające procesy mają służyć ostatecznemu wyzwoleniu żywej istoty. Poleca się, by przy wszystkich takich czynnościach wibrować om tat sat. Słowa sad-bhave i sadhu-bhave oznaczają sytuację transcendentalną. Działanie w świadomości Krsny jest nazywane sattva, a kto jest w pełni świadomy czynności w świadomości Krsny, ten nazywany jest sadhu. W Śrimad-Bhagavatam (3.25.25) jest powiedziane, że tematy transcendentalne stają się zrozumiałe w towarzystwie wielbicieli. Użyte są tam słowa satam prasangat. Bez dobrego towarzystwa nie można zdobyć wiedzy transcendentalnej. Słowa om tat sat wibrowane są również podczas inicjacji i ofiarowania świętych nici. Podobnie, Najwyższy, om tat sat, jest celem wszystkich yajni. A słowo tad-arthiyam oznacza ofiarowanie służby wszystkiemu, co reprezentuje Najwyższego. Do służb takich zalicza się na przykład gotowanie i pomaganie w pracach w świątyni, czy jakikolwiek rodzaj działania mający na celu szerzenie chwał Pana. Słowa om tat sat używane są na różne sposoby w celu udoskonalenia wszystkich czynności, uczynienia wszystkiego kompletnym.

***

Poprzedni werset:
17.25 Ofiary, pokuty i dobroczynność pełnić należy

Natępny werset:
17.28 Ale ofiary, wyrzeczenia i pokuty praktykowane bez wiary