Najwyższa Osoba Boga rzekł: Porzucenie czynności, których podstawą jest materialne pragnienie, nazywane jest przez wielkich uczonych ludzi wyrzeczonym porządkiem życia (sannyasą). A wyrzeczeniem (tyagą) zwą mędrcy rezygnację z rezultatów wszelkich czynności.

Należy zrezygnować z działania mającego na celu zysk. Takie jest pouczenie Bhagavad-gity. Nie należy jednak porzucać czynności prowadzących do postępu w wiedzy duchowej. To zostanie wyjaśnione w wersetach następnych. Literatura wedyjska opisuje wiele metod spełniania ofiar dla jakiegoś określonego celu. Są pewne ofiary, które należy spełniać, jeśli pragnie się otrzymać dobrego syna; albo inne, które służą osiągnięciu wyższych planet. Należy jednak porzucić wszelkie takie ofiary, które wynikają z pożądania. Lecz nie powinno się rezygnować z ofiar, których celem jest oczyszczenie własnego serca lub postęp w wiedzy duchowej.

***

Poprzedni werset:
18.01 Arjuna rzekł: O potężny, zabójco demona Keśi

Natępny werset:
18.03 Niektórzy światli ludzie orzekają, że należy porzucić