Inteligentna, wyrzeczona osoba usytuowana w gunie dobroci, nie żywiąc nienawiści do niepomyślnej pracy ani też nie będąc przywiązaną do pomyślnej, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jak wykonywać pracę.

Osoba w świadomości Krsny albo w gunie dobroci nie żywi nienawiści do nikogo ani do niczego, co niepokoi jej ciało. Pracuje ona we właściwym miejscu i we właściwym czasie, nie obawiając się kłopotliwych następstw wynikających ze spełnienia jej obowiązków. Taka usytuowana transcendentalnie osoba jest najbardziej inteligentna i wolna od wszelkich wątpliwości w swoim postępowaniu.

***

Poprzedni werset:
18.09 Ale kto pełni swój przypisany obowiązek

Natępny werset:
18.11 Zaprawdę, nie jest to możliwe, aby wcielona istota