Odpowiednio do trzech gun natury materialnej, istnieją trzy rodzaje wiedzy, działania i działających. Posłuchaj, a opiszę ci je.

W Rozdziale Czternastym opisane zostały dokładnie trzy guny natury materialnej. W tym rozdziale powiedziano, że

guna dobroci oświeca,
guna pasji jest materialistyczna, a
guna ignorancji prowadzi do lenistwa i bierności.

Jednak wszystkie guny natury materialnej związują nas; nie są one źródłem wyzwolenia. Nawet guna dobroci uwarunkowuje. Rozdział Siedemnasty opisuje różnego rodzaju kulty wyznawane przez różnego typu ludzi, odpowiednio do ich usytuowania w gunach natury materialnej. W tym wersecie Pan pragnie mówić o różnych typach wiedzy, działających i samym działaniu, odpowiadającym tym trzem siłom natury materialnej.

***

Poprzedni werset:
18.18 Wiedza, przedmiot wiedzy i znawca

Natępny werset:
18.20 Ta wiedza, dzięki której można widzieć