Kto obowiązek swój pełni z wielką determinacją i entuzjazmem, wolnym będąc od sił materialnej natury i fałszywego ego, i kto obojętnym jest tak wobec sukcesu, jak i niepowodzenia – ten działa w gunie dobroci.

Osoba świadoma Krsny jest zawsze transcendentalna do gun natury materialnej. Nie liczy ona na rezultaty pracy powierzonej sobie, gdyż jest ona ponad fałszywe ego i dumę. Jednak jest zawsze entuzjastyczna aż do zakończenia tej pracy. Nie przejmuje się trudami, których się podjęła, i jest zawsze pełna zapału. Nie dba o sukces czy niepowodzenie; jest jednakowa zarówno wobec szczęścia, jak i nieszczęścia. Taka osoba usytuowana jest w gunie dobroci.

***

Poprzedni werset:
18.25 Ten zaś czyn, który spełniany jest w złudzeniu

Natępny werset:
18.27 Lecz kto przywiązany jest do pracy i do owoców