A teraz, o zdobywco bogactw, posłuchaj proszę, a powiem dokładnie o trzech rodzajach rozumienia i determinacji, odpowiadających trzem gunom natury materialnej.

Teraz, po objaśnieniu wiedzy, przedmiotu wiedzy i znawcy w trzech różnych kategoriach (odpowiednio do gun natury), Pan w ten sam sposób tłumaczy inteligencję i determinację działającego.

***

Poprzedni werset:
18.28 A kto zawsze angażuje się w prace niezgodne

Natępny werset:
18.30 O synu Prthy, to rozumienie, dzięki któremu wie się