O synu Prthy, to rozumienie, dzięki któremu wie się co należy, a czego nie należy robić; czego należy, a czego nie należy się obawiać; co jest przyczyną niewoli, a co prowadzi do wyzwolenia – takie rozumienie właściwe jest gunie dobroci.

Czynności, które wykonywane są zgodnie z zaleceniami pism świętych, nazywane są pravrtti, czyli czynami, które należy spełniać. Te natomiast czyny, które nie są polecane przez pisma, powinny zostać zarzucone. Kto nie zna wskazówek pism świętych, ten uwikłuje się w działanie i skutki tego działania. Rozumowanie, które za pomocą inteligencji pozwala rozróżniać te rzeczy, jest rozumowaniem w gunie dobroci.

***

Poprzedni werset:
18.29 A teraz, o zdobywco bogactw, posłuchaj proszę

Natępny werset:
18.31 Natomiast to rozumienie, które nie jest w stanie odróżnić