Natomiast to rozumienie, które nie jest w stanie odróżnić religii od bezbożności; czynów, które powinny być spełniane od tych, które są niewskazane, to niedoskonałe rozumienie, o synu Prthy, właściwe jest gunie pasji.

_______________________________

Poprzedni werset:
18.30 O synu Prthy, to rozumienie, dzięki któremu wie się

Natępny werset:
18.32 To zaś zrozumienie, które bezbożność przyjmuje za religię