Ta zaś nieinteligentna determinacja, która nie wychodzi poza marzenie senne, bojaźń, rozpacz, przygnębienie i złudzenie jest, o synu Prthy, determinacją w gunie ciemności.

Nie należy z tego wyciągnąć wniosku, że osoba w gunie dobroci nie miewa snów. Tutaj „sen” oznacza nadmiar snu. Marzenia senne są zawsze obecne: sen jest zjawiskiem naturalnym zarówno w gunie dobroci, jak i pasji czy ignorancji. Ale ci, którzy nie potrą zrezygnować z nadmiaru snu, którzy nie mogą pozbyć się dumy pochodzącej z posiadania przymiotów materialnych i zawsze śnią o panowaniu nad naturą materialną, których umysł i zmysły są całe życie tym pochłonięte, takie osoby są w gunie ignorancji.

***

Poprzedni werset:
18.34 A ta determinacja, dzięki której ktoś mocno trwa

Natępny werset:
18.36 O najlepszy spośród Bharatów, teraz posłuchaj