Nie ma żadnej istoty ani tutaj, ani wśród półbogów na wyższych systemach planetarnych, która wolna byłaby od trzech gun zrodzonych z natury materialnej.

Pan podsumowuje tutaj całkowite oddziaływanie trzech sił natury materialnej na cały wszechświat.

_______________________________

Poprzedni werset:
18.39 A to szczęście, które jest na samorealizację ślepe

Natępny werset:
18.41 Klasy braminów, ksatriyów, vaiśyów i śudrów