W każdym działaniu polegaj na Mnie i zawsze we Mnie szukaj schronienia. W takiej służbie oddania bądź zawsze w pełni Mnie świadom.

Kiedy ktoś działa w świadomości Krsny, to oczywiście nie postępuje on tak, jak gdyby był panem tego świata. Należy zawsze, tak jak sługa, działać jedynie pod kierunkiem Najwyższego Pana. Sługa nie posiada osobistej niezależności. Działa on jedynie z rozkazu Pana. Sługa działający z polecenia Najwyższego Pana wolny jest od wszelkiego przywiązania do zysku czy straty. Jedynie wypełnia swoje obowiązki wiernie według rozkazu Pana. Ktoś może powiedzieć, że Arjuna działał pod osobistym przewodnictwem Krsny, ale co mamy robić my, teraz, kiedy Krsna nie jest obecny? Jeśli ktoś będzie działał odpowiednio do wskazówek Krsny w tej książce lub jeśli będzie wiernie wypełniał polecenia reprezentanta Krsny, wtedy rezultat będzie ten sam. Bardzo ważne w tym wersecie jest sanskryckie słowo mat-parah. Wskazuje ono na to, że nie ma innego celu w życiu poza działaniem w świadomości Krsny i jedynie dla zadowolenia Krsny. A działając w ten sposób, należy myśleć tylko o Krsnie: „To Krsna wyznaczył mnie do wypełnienia tego szczególnego obowiązku.” Tak postępując, w naturalny sposób myśli się o Krsnie. Jest to doskonała świadomość Krsny. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że nie można ofiarowywać Najwyższemu Panu rezultatów swojego kapryśnego działania. Takie działanie nie będzie służbą oddania w świadomości Krsny. Należy działać zgodnie z poleceniem Krsny. Jest to bardzo ważne. To polecenie Krsny otrzymujemy poprzez sukcesję uczniów, od bona fide mistrza duchowego. Dlatego polecenie mistrza duchowego należy przyjmować jako główny i najważniejszy obowiązek w życiu. Jeśli ktoś jest uczniem bona fide mistrza duchowego i postępuje zgodnie z jego wskazówkami, wtedy jest mu gwarantowana doskonałość życia w świadomości Krsny.

***

Poprzedni werset:
18.56 Chociaż zaangażowany we wszelkiego rodzaju czynności

Natępny werset:
18.58 Jeśli staniesz się świadomym Mnie