O potomku Bharaty, podporządkuj Mu się całkowicie. Dzięki Jego łasce osiągniesz transcendentalny spokój i najwyższą, wieczną siedzibę.

Żywa istota powinna zatem podporządkować się Najwyższej Osobie Boga, który przebywa w każdym sercu, gdyż to uwolni ją od wszelkiego rodzaju nieszczęść tego materialnego życia. Przez takie podporządkowanie nie tylko można uwolnić się od wszelkich utrapień w tym życiu, ale w końcu osiągnąć Najwyższego Boga. Świat transcendentalny opisany został w literaturze wedyjskiej (Rg Veda 1.22.20) jako tad visnoh paramam padam. Ponieważ całe stworzenie jest królestwem Boga, wobec tego wszystko co materialne jest właściwie duchowe, ale paramam padam szczególnie odnosi się do wiecznej siedziby, która nazywana jest niebem duchowym albo Vaikunthą.

W Piętnastym Rozdziale Bhagavad-gity jest powiedziane, sarvasya caham hrdi sannivistah: Pan przebywa w sercu każdego. Więc to polecenie, że należy podporządkować się Duszy Najwyższej wewnątrz serca oznacza, że należy podporządkować się Najwyższej Osobie Boga, Krsnie. Arjuna już zaakceptował Krsnę jako Najwyższego. Param brahma param dhama. W Rozdziale Dziesiątym przyjął on Krsnę jako Najwyższą Osobę Boga i najwyższe schronienie wszystkich żywych istot Zrobił to nie tylko na mocy swojego osobistego doświadczenia, ale również opierając się na dowodach wielkich autorytetów, takich jak Narada, Asita, Devala i Vyasa.

***

Poprzedni werset:
18.61 Najwyższy Pan przebywa w każdym sercu

Natępny werset:
18.63 Tak więc wytłumaczyłem ci wiedzę najbardziej poufną