Wyjawię ci tę wiedzę najwyższą, najbardziej poufną ze wszystkich, ponieważ jesteś Moim bardzo drogim przyjacielem. Słuchaj Mnie uważnie, gdyż mówię dla twojej korzyści.

Pan wyjawił Arjunie poufną wiedzę o Brahmanie, jeszcze bardziej poufną wiedzę o Duszy Najwyższej przebywającym w każdym sercu, a teraz przekazuje mu najbardziej poufną część tej wiedzy – o podporządkowaniu się Najwyższej Osobie Boga. W końcu Dziewiątego Rozdziału powiedział On, man-manah: „Myśl zawsze o Mnie.” To samo powtarza tutaj, aby podkreślić istotę nauk Bhagavad-gity. Istoty tej nie rozumie zwykły człowiek, ale tylko ten, kto jest naprawdę drogi Krsnie – czysty wielbiciel Krsny. Jest to najważniejsza instrukcja w całej literaturze wedyjskiej. To, co w związku z tym mówi Krsna, jest najistotniejszą częścią wiedzy, zgodnie z którą powinien postępować nie tylko Arjuna, ale wszystkie żywe istoty.

***

Poprzedni werset:
18.63 Tak więc wytłumaczyłem ci wiedzę najbardziej poufną

Natępny werset:
18.65 Zawsze myśl o Mnie i zostań Moim wielbicielem