Zawsze myśl o Mnie i zostań Moim wielbicielem. Czcij Mnie i składaj Mi hołd, a bez wątpienia przyjdziesz do Mnie. Obiecuję ci to, ponieważ jesteś Mi bardzo drogim przyjacielem.

Istota najskrytszej wiedzy polega na tym, że należy zostać czystym wielbicielem Krsny, zawsze myśleć o Nim, Jemu ofiarowywać wszystkie swoje czyny. Nie znaczy to, że trzeba zostać oficjalnym „medytatorem”, ale należy tak ukształtować życie, aby zawsze mieć okazję do myślenia o Krsnie. Należy zawsze postępować w taki sposób, aby wszystkie codzienne czynności miały związek z Krsną, i tak zorganizować swoje życie, aby przez dwadzieścia cztery godziny na dobę myśleć o Krsnie. I Pan obiecuje, że każdy, kto posiada taką czystą świadomość Krsny – z pewnością powróci do siedziby Krsny, gdzie będzie obcował z Nim, twarzą w twarz. Ta najskrytsza część wiedzy została wyjawiona Arjunie, ponieważ jest on drogim przyjacielem Krsny. Każdy, kto bierze przykład z Arjuny, może zostać drogim przyjacielem Krsny i osiągnąć tę samą doskonałość, co Arjuna.

Słowa te podkreślają, że należy skoncentrować swój umysł na Krsnie, Jego oryginalnej, dwurękiej formie – niebieskawym chłopcu o pięknej twarzy, z pawim piórem we włosach i grającym na flecie. Opisy Krsny można znaleźć w Brahma-samhicie i innej literaturze. Należy skupić swój umysł na oryginalnej formie Boga, Krsnie. Nie powinno się nawet zwracać uwagi na inne formy Pana. Pan ma wiele różnych form, takich jak Visnu, Narayana, Rama, Varaha itd., ale wielbiciel powinien skoncentrować swój umysł na formie Krsny, która obecna była przed Arjuną. To skoncentrowanie umysłu na Krsnie stanowi najskrytszą część wiedzy, która została wyjawiona Arjunie dlatego, że był on najdroższym przyjacielem Krsny.

***

Poprzedni werset:
18.64 Wyjawię ci tę wiedzę najwyższą

Natępny werset:
18.66 Porzuć wszelkie rodzaje religii