Tej poufnej wiedzy nie należy przekazywać tym, którzy nie posiadają wyrzeczenia, którzy nie są wielbicielami i nie pełnią służby oddania dla Mnie, ani też tym, którzy są o Mnie zazdrośni.

Tej najskrytszej wiedzy nie należy przekazywać osobom, które nie praktykowały żadnych wyrzeczeń w procesie religii, które nigdy nie próbowały służby oddania w świadomości Krsny, które nie służyły czystemu wielbicielowi, szczególnie zaś tym, które uważają Krsnę za osobistość historyczną, albo są zazdrosne o Jego wielkość. Czasami jednak zdarza się, że nawet demoniczne osoby, które są zazdrosne o Krsnę, wielbiąc Go w inny sposób, tłumaczą Bhagavad-gitę, traktując to jako zawód przynoszący interes. Jednak każdy, kto naprawdę pragnie zrozumieć Krsnę, musi unikać takich komentarzy do Bhagavad-gity. W rzeczywistości celu Bhagavad-gity nie mogą zrozumieć osoby zmysłowe. A nawet jeśli ktoś nie jest zmysłowy i ściśle przestrzega zasad pism wedyjskich, a nie jest wielbicielem, również nie może zrozumieć Krsny. Nie może Go zrozumieć również ten, kto pozuje na wielbiciela, ale nie jest zaangażowany w czynności w świadomości Krsny. Jest wiele osób zazdrosnych o Krsnę, ponieważ wytłumaczył On w Bhagavad-gicie, iż On jest Najwyższym, i że nikt Go nie przewyższa ani też nikt Mu nie dorównuje. Więc wiele osób zazdrości tego Krsnie. Takim osobom nie należy przekazywać Bhagavad-gity, gdyż nie są one w stanie jej zrozumieć. Zrozumienie Bhagavad-gity i Krsny nie jest możliwe dla osób niewierzących. Nie należy również komentować Bhagavad-gity, jeśli nie zrozumiało się Krsny od autorytetu, czystego wielbiciela.

***

Poprzedni werset:
18.66 Porzuć wszelkie rodzaje religii

Natępny werset:
18.68 Ale temu, kto ten najwyższy sekret tłumaczy