Dzięki łasce Vyasy usłyszałem najbardziej poufną rozmowę, bezpośrednio od mistrza wszelkiego mistycyzmu – Krsny, który osobiście przemawiał do Arjuny.

Vyasa był mistrzem duchowym Sanjayi i Sanjaya przyznaje, że to dzięki jego łasce mógł zrozumieć Najwyższą Osobę Boga. Znaczy to, że Krsnę należy poznawać nie bezpośrednio, ale poprzez mistrza duchowego. Mistrz duchowy jest pośrednikiem, przezroczystym medium, chociaż prawdą jest to, że doświadczenie jest bezpośrednie. Jest to tajemnica sukcesji uczniów. Jeśli mistrz duchowy jest bona fide, wtedy można słuchać Bhagavad-gity bezpośrednio, tak jak usłyszał ją Arjuna. Jest wielu mistyków i yoginów na całym świecie, ale Krsna jest mistrzem wszystkich systemów yogi. Instrukcja Krsny została jasno wyrażona w Bhagavad-gicie: podporządkuj się Krsnie. Kto to czyni, ten jest najwyższym spośród wszystkich yoginów. Potwierdza to ostatni werset Rozdziału Szóstego. Yoginam api sarvesam.

Narada jest bezpośrednim uczniem Krsny i mistrzem duchowym Vyasy. Zatem Vyasa jest bona fide, tak jak Arjuna, ponieważ pochodzi z sukcesji uczniów, a Sanjaya jest bezpośrednim uczniem Vyasy. Dlatego, dzięki łasce Vyasy, zostały oczyszczone jego zmysły i mógł on słyszeć i widzieć Krsnę bezpośrednio. Kto słyszy Krsnę bezpośrednio, ten może zrozumieć tę poufną wiedzę. Ale słyszeć Krsny nie może ten, kto nie zetknie się z sukcesją uczniów; dlatego wiedza jego jest zawsze niedoskonała, przynajmniej jeśli chodzi o rozumienie Bhagavad-gity.

Bhagavad-gita tłumaczy wszystkie systemy yogi, takie jak karma-yoga, jnana-yoga i bhakti-yoga. Krsna jest mistrzem wszelkiego takiego mistycyzmu. Tak jak Arjuna był na tyle szczęśliwy, że mógł zrozumieć Krsnę bezpośrednio, podobnie, dzięki łasce Vyasy, również Sanjaya mógł bezpośrednio słyszeć Krsnę. W rzeczywistości nie ma żadnej różnicy w słuchaniu bezpośrednio od Krsny i w słuchaniu bezpośrednio od Krsny poprzez bona fide mistrza duchowego, takiego jak Vyasa. Mistrz duchowy jest również reprezentantem Vyasadevy. Dlatego, zgodnie z systemem wedyjskim, w dzień urodzin mistrza duchowego uczniowie urządzają uroczystość zwaną Vyasa-puya.

***

Poprzedni werset:
18.74 Sanjaya rzekł: Usłyszałem zatem rozmowę

Natępny werset:
18.76 O królu, jakże wielką radość znajduję wciąż