O królu, jakże wielką radość znajduję wciąż na nowo w każdym wspomnieniu tego cudownego, świętego dialogu pomiędzy Krsną i Arjuną – i dreszcz rozkoszy wciąż przenika moje serce.

Nauki Bhagavad-gity są tak transcendentalne, że każdy, kto zaznajomi się z tematami poruszanymi przez Arjunę i Krsnę, staje się człowiekiem prawym i nie może zapomnieć tych rozmów. Na tym polega transcendentalna pozycja życia duchowego. Innymi słowy, kto słucha Gity z właściwego źródła, bezpośrednio od Krsny, ten osiąga pełną świadomość Krsny. W rezultacie osoba taka staje się coraz bardziej oświecona, a życie jej przeniknięte jest dreszczem rozkoszy, którym raduje się nie przez chwilę, ale w każdym momencie swojego życia.

***

Poprzedni werset:
18.75 Dzięki łasce Vyasy usłyszałem najbardziej poufną rozmowę

Natępny werset:
18.77 O królu, każde wspomnienie tej tak cudownej postaci