O królu, każde wspomnienie tej tak cudownej postaci Pana Krsny wprawia mnie w coraz większe zdumienie. A radość moja nie może zaznać końca.

Z wersetu tego wynika, że dzięki łasce Vyasy, Sanjaya mógł również zobaczyć kosmiczną formę Krsny ukazaną Arjunie. Zostało oczywiście powiedziane, że Pan Krsna nigdy przedtem nie przedstawił tej formy nikomu. Została ona objawiona tylko Arjunie, ale w tym czasie mogli ją również zobaczyć niektórzy wielcy wielbiciele Pana, i Vyasa był jednym z nich. Jest on jednym z wielkich wielbicieli Pana i uważany jest za potężną inkarnację Krsny. Wszystko co Vyasa zobaczył, objawił swemu uczniowi Sanjayi, który zapamiętał tę wspaniałą postać Krsny i samo jej wspomnienie napełniało go ciągle nową, wzbierającą radością.

***

Poprzedni werset:
18.76 O królu, jakże wielką radość znajduję wciąż

Natępny werset:
18.78 Gdziekolwiek jest Krsna, mistrz wszystkich mistyków