Śri Śrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada pojawił się w tym świecie w roku 1896, w Kalkucie, w Indiach. Po raz pierwszy spotkał swojego mistrza duchowego, Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvatiego Gosvamiego, w 1922 roku w Kalkucie. Bhaktisiddhanta Sarasvati, wybitny uczony religijny i założyciel sześćdziesięciu czterech Gaudiya-Matha (instytutów wedyjskich), polubił tego wykształconego, młodego człowieka i przekonał go, aby poświęcił swoje życie nauczaniu wiedzy wedyjskiej. Śrila Prabhupada został jego studentem, a jedenaście lat później formalnie inicjowanym uczniem.

W czasie ich pierwszego spotkania, Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura poprosił Śrila Prabhupada, aby szerzył wiedzę wedyjską w języku angielskim. W kilka lat później Śrila Prabhupada napisał komentarz do Bhagavad-gity, wspomagał działalność Gaudiya-Matha, a w roku 1944 zaczął wydawać Back to Godhead – dwutygodnik w języku angielskim, który obecnie jego uczniowie wydają na Zachodzie w ponad trzydziestu językach.

W uznaniu dla uczoności i oddania Śrila Prabhupady, w 1947 roku Gaudiya Vaisnava Society nadało mu tytuł „Bhaktivedanta”. W roku 1950, w wieku lat pięćdziesięciu czterech, Śrila Prabhupada porzucił życie rodzinne, przyjmując porządek vanaprastha, aby bardziej poświęcić się swoim studiom i pisaniu. Śrila Prabhupada przeniósł się do świętego miasteczka Vrndavana, gdzie w bardzo skromnych warunkach żył w średniowiecznej świątyni Radha-Damodara. Tam przez kilka lat całkowicie oddawał się głębokim studiom i pisaniu. W roku 1959 przyjął wyrzeczony porządek życia (sannyasę). W Radha-Damodara Śrila Prabhupada rozpoczął pracę nad dziełem swego życia: wielotomowym tłumaczeniem i komentarzami do Śrimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana) – zawierającego osiemnaście tysięcy wersetów. Napisał również Łatwą podróż na inne planety.

Po wydaniu trzech tomów Bhagavatam, Śrila Prabhupada opuścił Indie, w 1965 roku, aby wypełnić misję swojego mistrza duchowego. Następnie napisał ponad sześćdziesiąt tomów autorytatywnych tłumaczeń, komentarzy i podsumowujących studiów na temat filozoficznych i religijnych klasyków Indii.

Kiedy w roku 1965 Śrila Prabhupada po raz pierwszy przybył drogą wodną do Nowego Yorku, był praktycznie bez grosza. Po niespełna roku wielkich trudów, w lipcu 1966 roku założył Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Krsny. Aż do chwili, gdy opuścił ten świat (14 listopada 1977 roku), przewodził temu towarzystwu i był świadkiem jego rozrostu do przeszło stu aśramów, szkół, świątyń, instytutów i społeczności rolniczych.

To właśnie Śrila Prabhupada założył duchową społeczność New Vrndavana w Zachodniej Virginii i zaprowadził na Zachodzie wedyjski system edukacji, gurukulę.

Śrila Prabhupada również zainspirował konstrukcję kilku wielkich, międzynarodowych, kulturalnych centrów w Indiach. Centrum w Śri-dhama Mayapur w Zachodnim Bengalu jest miejscem, gdzie zaplanowano miasto duchowe. Jest to ambitny projekt, którego wykonanie będzie trwało następne dziesięć lat. We Vrndavanie w Indiach jest wspaniała świątynia Krsna-Balarama i Międzynarodowy Dom Gościnny. Duże kulturalne i szkoleniowe centrum jest też w Bombaju. Poza tym w planie jest również budowa innych centrów, w dwunastu innych ważnych miejscach Półkontynentu Indyjskiego.

Jednakże najbardziej znaczącym darem Śrila Prabhupady są jego książki. Wysoce respektowane przez społeczeństwo akademickie za ich autorytatywność, głębię i jasność, służą za standardowe podręczniki na wydziałach wielu uczelni. Jego prace zostały przetłumaczone na przeszło trzydzieści języków. Bhaktivedanta Book Trust, założone w roku 1972 w celu publikowania jego książek, stało się największym światowym wydawcą w dziedzinie religii i filozofii Indii.

Pomimo swego zaawansowanego wieku, Śrila Prabhupada – jedynie w przeciągu dwunastu lat – czternaście razy okrążył kulę ziemską, dając wykłady na sześciu kontynentach. Pomimo takiego ożywionego trybu życia, Śrila Prabhupada nie przestawał pisać. Jego prace stanowią prawdziwą bibliotekę filozofii, religii, literatury i kultury wedyjskiej.

***

Natępna strona:
Prolog