Karma-yoga

Każdy musi podjąć jakiś rodzaj działania w tym materialnym świecie. Ale nasze działanie może nas albo związać z tym światem, albo wyzwolić z niego. Poprzez bezinteresowne działanie dla przyjemności Najwyższego, można wyzwolić się z prawa karmy (akcji i reakcji) i osiągnąć transcendentalną wiedzę o jaźni i Najwyższym.

bhagavadgita-3-12

Tu możesz pobrać nagranie audio lub posłuchać go online:
Bhagavad-gita MP3 – Rozdział III