Karma-yoga – Działanie w Świadomości Krsny

Wykonując wszelkie zewnętrzne czynności, ale wewnętrznie wyrzekając się ich rezultatów, mędrzec – oczyszczony przez ogień transcendentalnej wiedzy – osiąga spokój, wolność od przywiązań, wyrozumiałość, duchową wizję i szczęście.

bhagavadgita-5-18

Tu możesz pobrać nagranie audio lub posłuchać go online:
Bhagavad-gita MP3 – Rozdział V