Yogini, uwalniając się od przywiązania, uaktywniają ciało, umysł, inteligencję, a nawet zmysły, jedynie w celu oczyszczenia się.

Jeśli ktoś działa w świadomości Krsny – dla zadowolenia zmysłów Krsny – to każdy czyn jego ciała, umysłu, inteligencji, czy nawet zmysłów, wolny jest od zanieczyszczeń materialnych. Czyny osoby świadomej Krsny nie mają żadnych materialnych następstw. Zatem oczyszczone czyny, nazywane powszechnie sad-acara, mogą być bez trudu spełniane przez działanie w świadomości Krsny. Śri Rupa Gosvami opisuje to w następujący sposób w swej Bhakti-rasamrta-sindhu (1.2.187):

iha yasya harer dasye karmana manasa gira
nikhilasv apy avasthasu jivan-muktah sa ucyate

„Osoba działająca w świadomości Krsny albo, innymi słowy, pełniąca służbę dla Krsny za pomocą swojego ciała, umysłu, inteligencji i słów, jest osobą wyzwoloną – nawet w tym świecie materialnym, chociaż może być zaangażowana w wiele tzw. materialnych czynności.” Wolna jest ona od fałszywego ego i nie wierzy, że jest tym ciałem materialnym, ani nawet że jest właścicielem tego ciała. Wie, że nie jest tym ciałem, i że ciało to nie należy do niej. Wie, że sama należy do Krsny, i że również ciało jest Jego własnością. Jeśli wszystkie produkty ciała, umysłu, inteligencji, swoje słowa, życie, majątek itd. – cokolwiek tylko posiada – zaangażuje w służbę dla Krsny, od razu łączy się z Krsną. Jest jednym z Krsną i wolna jest od fałszywego ego, które jest przyczyną wiary, że jest się tym ciałem itd. Jest to doskonały stan świadomości Krsny.

***

Poprzedni werset:
5.10 Kto pełni swój obowiązek

Natępny werset:
5.12 Niezachwiana w swoim oddaniu dusza