Kto swoją inteligencję, wiarę i umysł skupia na Najwyższym i w Nim przyjmuje schronienie, ten, mocą doskonałej wiedzy, całkowicie uwalnia się od obaw i wskutek tego posuwa się naprzód na ścieżce wyzwolenia.

Pan Krsna jest Najwyższą Transcendentalną Prawdą. Oświadczenie, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, jest esencją całej Bhagavad-gity. Tak przedstawia Go również cała literatura wedyjska. Para-tattva oznacza najwyższą rzeczywistość, którą znawcy Najwyższego uznają pod postacią Brahmana, Paramatmy albo Bhagavana. Bhagavan, czyli Najwyższa Osoba Boga, jest ostatnim słowem w Absolucie. Nie ma nic ponad to. Pan mówi: mattah parataram nanyat kincid asti dhananjaya. Krsna utrzymuje też bezosobowego Brahmana: brahmano hi pratisthaham. Zatem Krsna jest Najwyższą Rzeczywistością pod każdym względem. Ten, kto zawsze swoje myśli, inteligencję i wiarę pokłada w Krsnie oraz w Nim przyjmuje schronienie – innymi słowy, ten, kto jest w pełni świadomy Krsny, niewątpliwie uwalnia się od wszelkich obaw i osiąga doskonałą wiedzę we wszystkim, co dotyczy transcendencji. Osoba świadoma Krsny może dokładnie zrozumieć, że w Krsnie istnieje dualizm (jednoczesna tożsamość i indywidualność), i uzbrojona w taką transcendentalną wiedzę, może czynić stały postęp na ścieżce wyzwolenia.

***

Poprzedni werset:
5.16 Kiedy jednak ktoś zostaje oświecony wiedzą

Natępny werset:
5.18 Pokorny mędrzec, dzięki cnocie prawdziwej wiedzy