Osiąganie Najwyższego

Poprzez pamiętanie Pana Krsny w oddaniu w ciągu całego swego życia, a szczególnie w czasie śmierci, można osiągnąć Jego najwyższą siedzibę, będącą poza tym materialnym światem.

bhagavadgita-8-21

Tu możesz pobrać nagranie audio lub posłuchać go online:
Bhagavad-gita MP3 – Rozdział VIII