Zanim zaczniesz studiować wersety Bhagavad-gity, proszę zapoznaj się z informacjami zawartymi w Prologu, Słowie Wstępnym i Wprowadzeniu. Pomogą Ci one lepiej zrozumieć treść i ducha tej tajemnej księgi. Jeśli chcesz, posłuchaj powyższego nagrania, które przedstawia historyczne tło powstania Bhagavad-gity.

Bhagavad-gita jest obecnie powszechnie dostępna i niemal każdy może studiować ją w swoim ojczystym języku. Wiedza w niej zawarta jest jednak sekretem sekretów. Tylko nieliczni są w stanie dotrzeć do sedna tej nauki. Dlaczego? Rudolf Steiner ujął to w ten sposób:

Aby z pełnym zrozumieniem zbliżyć się do tak wzniosłego dzieła jak Bhagavad-gita, trzeba zestroić z nim swą duszę.

bhagavadgita